Trening for 60+

For alle grupper i befolkningen, uansett alder og kjønn, er trening viktig. For mange eldre vil helsegevinsten faktisk være større enn for yngre.

Regelmessig trening er trygt og sunt for eldre. Det reduserer risikoen for hjertesykdommer (kardiovaskulære) og metabolske sykdommer, for beinskjørhet, fall, fedme, kognitiv svekkelse, og muskelsvakhet.

Å vedlikeholde en fysisk aktiv livsstil gjennom alle livets faser er forbundet med bedre helse i alderdommen, men selv for de som ikke har vært aktive tidligere i livet, vil det å begynne å trene i eldre alder kunne gi betydelige fordeler for helse og kognitive evner.

Muskelstyrke anses å være blant de grunnleggende komponentene i et treningsregime der målet er å bevare god helse og livskvalitet. Styrketrening er viktig for eldre ved at det kan opprettholde viktige funksjoner, og bremse det aldersrelaterte muskeltapet som i betydelig grad påvirker evnen til å utføre ulike aktiviteter. Vi mister muskelmasse når vi blir eldre og ved å bevare muskelstyrken er det større sannsynlighet for at man kan fortsette med aktiviteter man setter pris på i alderdommen.

Muskelstyrke kan bety mye for å fungere godt i dagliglivet. For eksempel er størstedelen av forskjellene på hvor raskt eldre går, knyttet til styrken i beina. Økt beinstyrke har vist seg å forbedre utholdenhet ved for eksempel gåturer, og det gir mer krefter til å gå i trapper, osv.

Dersom du trener styrke, bidrar det til å bremse det aldersbestemte tapet av muskelmasse og styrke. Styrketrening er også positivt for skjelettet. Det kan redusere risikoen for beinskjørhet, og det reduserer risikoen for skader dersom du skulle falle, ettersom vektbærende trening gjør skjelettet sterkere og gir høyere beinmineraltetthet. Inkluderer du bevegelighetstrening og balansetrening, kan du i tillegg oppnå bedre holdning, redusere risikoen for å falle, øke fleksibiliteten og bevegeligheten.

Vi har egne gruppetimer for 60+. Mange opplever det veldig positivt. Ikke minst handler det om det sosiale hvor man treffer likesinnede med samme mål. Med en god instruktør blir det mer driv i treningen.

For oss er det viktig at en instruktør for en godt voksen gruppe har noe spesielt å gi, menneskelig innsikt og forståelse, i tillegg til god treningsfaglig kunnskap. Det skal være gøy å trene!

Sosial og helsedirektoratet anbefaler eldre å trene styrke

I 2002 kom direktoratet med anbefalinger for fysisk aktivitet og helse. Der sier de ”Selv meget gamle får effekt av trening, både når det gjelder utholdenhet og muskelstyrke. Det er mulig å vedlikeholde muskelstyrken langt oppi årene, og svake gamle er i stand til å gjennomføre relativt intens styrketrening. Sterkere muskulatur gir seg utslag i økt ganghastighet, bedret balanse og evne til å gå i trapper, redusere bruk av hjelpemidler og økt spontan fysisk aktivitet”.

Det er aldri for sent å begynne å trene!!

Ta kontakt i dag!