For å redusere faren for smitte inne på treningssentrene er det derfor viktig med strenge smittereduserende tiltak. Hovedpunkter i disse tiltakene er:

 

  • Hold minst 1 meter mellom de trenende til enhver tid, men minst 2 meter ved fellesøkter med høy intensitet hvor utåndingen øker. I mindre fysisk krevende fellesaktiviteter slik som yoga og pilates, er 1 meters avstand tilstrekkelig.
  • Håndhygiene bør utføres før og etter økten.
  • Vi har forsterket rengjøring av hyppig brukte kontaktpunkter/utstyr og renhold generelt.
  • Utstyr som berøres med hender (f.eks. manualer, treningsapparater, håndtak etc) skal rengjøres etter vanlige rutiner av hver bruker og av senteret ved dagens slutt.
  • Det må unngås kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved de ulike apparatene/stasjonene.
  • Det er påmelding til ALL trening på senteret, både gruppetrening og studiotrening. Det vil si at ALLE må booke tid for trening. Dette gjøres via MyWellness appen. (Det er et begrenset antall som kan trene samtidig og vi må kunne spore smitte ved et eventuelt smitteutbrudd).