Sykkel er en av de mest populære gruppetimene på timeplanen vår.

En svakhet med sykkel som treningsform i gruppe har vært at det er vanskelig å måle resultatet av treningen over tid. Vi har sykler med wattmålere og har nå innført treninger som setter fokus på å bruke watt som verktøy. Målsettingen er å ta trening på sykkel inne et steg videre, over i en verden der watt spiller hovedrollen. Watt som verktøy tilfører innendørs sykling mekanismer for å styre og måle resultatet av treningen.

Watt er måleenheten som benyttes for å måle intensiteten på treningen, dvs. hvor stor kraft du sykler med i løpet av en gitt tidsperiode. Med watt som verktøy ved innendørs sykling, får du en objektiv måling på din fremgang. Dette gjør det lettere å trene riktig og å styre treningen dit du ønsker – hva er vel mer motiverende enn å se at du blir bedre fra uke til uke? Wattmåleren lyver ikke, og wattbasert trening gir deg derfor en objektiv indikator på hvordan formen din er. Med watt er det lettere å vite hvor du befinner deg, og å yte det lille ekstra på treningen.

Intensiteten du skal ligge på under disse timene, avgjøres ut ifra en watt-test. Watt-testen gir deg DIN terskelverdi, målt i watt, som brukes for å stille inn sykkelen riktig på timene. Det er selvsagt mulig å være med på sykkeltimer uten å ha tatt denne testen, men for å få fullt utbytte av timene på Kråkerøy Trening som kjøres med fokus på watt, anbefaler vi testen på det sterkeste.